Samhandling mellom statlige myndigheter og Sametinget

Olli, Egil (2009) Samhandling mellom statlige myndigheter og Sametinget. In: IV World Reindeer Herders Congress, Kautokeino / Guovdageaidnu, Norway.

[img]
Preview
PDF
Download (34kB) | Preview

Abstract

Sametingsrådets overordnende reindriftspolitiske målsetting i Norge er å ivareta og sikre reindriftas kultur, språk, sedvaner og nedarvede rettigheter i lovgivning og forvaltning. Dette krever at reindriftas tradisjonelle karakter som familiebasert næring vektlegges og at reindriftas arealer sikres. Det er ingen tvil om at reindrifta i svært mange områder i dag er en utsatt og presset næring i Norge. Men den som bare følger den offentlige debatten kan lett bli forledet til å tro at det er reindrifta som både truer naturmiljøet og samfunnsutviklingen. Reindrifta er i mange henseende blitt alles hoggestabbe. Den beskyldes for nedbeiting og forørkning av store fjellområder, og for ulovlig uttak av rovvilt. Samtidig beskyldes reindrifta for å fortrenge annen utmarksnæring og utmarksbruk og hindre fritidsaktiviteter, hyttebygging, energiutbygging, mineralutvinning og lignende. Det er ingen tvil om at reindrifta representerer en arealkrevende næring, og at det kan oppstå interessemotsetninger mellom ulike arealbrukere både innenfor reindrifta og mellom reindrifta og andre brukere og bruksønsker. Men likevel; hvordan kan det ha seg at reindrifta så ofte framstilles i et negativt lys? Mange forhold er nok medvirkende til dette, slik det som regel er når vanskelige spørsmål stilles. Jeg vil imidlertid trekke fram ett forhold som jeg mener har vært av særlig stor betydning: mangel på involvering og deltakelse fra reindrifta og Sametinget når beslutninger og beslutningsprosesser som berører reindriftas interesser og rettigheter berøres. Etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966 er det en absolutt skranke for hva staten kan foreta seg eller tillate andre å foreta seg uten å krenke retten til å utøve tradisjonelle næringer, som reindrift, samt av områder og ressurser som danner grunnlaget for næringsutøvelsen. Denne bestemmelsen forplikter også statene til å konsultere berørte urfolk før det fattes vedtak om inngrep i våre tradisjonelle områder.

Item Type: Conference or Workshop Item (Speech)
Related URLs:
  Uncontrolled Keywords: Sami Parliament, Samidiggi,
  Subjects: Peoples, Cultures and Societies > Indigenous Peoples
  Organizations: International Centre for Reindeer Husbandry (ICR)
  Date Deposited: 11 May 2009 10:10
  URI: http://library.arcticportal.org/id/eprint/526

  Actions (login required)

  View Item View Item