Samisk nomadisk reindrift under klimaendring: Anvendelse av et generalisert rammeverk for sårbarhetsstudier på et arktisk sosio-økologisk system.

Tyler, N.J.C et al. (2005) Samisk nomadisk reindrift under klimaendring: Anvendelse av et generalisert rammeverk for sårbarhetsstudier på et arktisk sosio-økologisk system. McCarthy et al. pp. 945-988.

[img]
Preview
PDF
Download (304kB) | Preview

Abstract

En generell sårbarhets-tilnærming ble anvendt i utformingen av en tverrfaglig og flerkulturell undersøkelse av faktorer av betydning for hvordan klimaendringer påvirker reindriften i Finnmark (Nord-Norge). Regionale og lokale (nedskalerte) klima-projeksjoner innbefatter scenarier som potensielt kan påvirke beiteforholdene for rein. Projeksjonene var ikke uten presedens. I løpet av de siste hundre årene har det vært flere større klimaendringer i Finnmark, tilsvarende det man forventer de neste 20-30 årene. Reindriftsfolkenes respons på endringer i natur- og sosio-økonomisk miljø har tradisjonelt vært avhengig av en fleksibel driftspraksis som nå undermineres på grunn av flere ikkeklimatiske faktorer. Redusert handlefrihet som følge av tap av habitat, utplyndring og forskjellige former for myndighetsutøvelse (særlig økonomiske og juridiske begrensninger) kan dempe virkningene man antar klimaendringer har på reindrift. Dette kan imidlertid også føre til at nye klimatiske forhold truer systemet på helt andre måter. Det er en kontinuerlig utfordring å utvikle metodologi for vurdering av sosio-økonomiske systemers tilpasningskapasitet, sårbarhet og fleksibilitet. Nøkkelen til løsningen er å anerkjenne urfolkenes viten og å integrere lokalbefolkningen i prosessen.

Item Type: Article
Additional Information: Denne artikkelen er en utvidet versjon av “Kasus 3: Nomadisk reindrift i Finnmark.” I Mc Carthy et al. (2005). Kontakt forfatterne. Tlf.:+47 77 64 47 88/+47 90 57 72 98; faks: +47 77 64 63 33. E-postadresse: nicholas.tyler@ib.uit.no (N.J.C. Tyler). McCarthy, J.J., Martello, M.L., Corell, R.W., Eckley, N., Fox, S., Hovelsrud-Broda, G.K., Mathiesen, S.D., Polsky, C., Selin, H., Tyler, N.J.C., Strøm Bull, K., Siegel-Causey, D., Eira, I.G., Eira, N.I., Eriksen, S., Hanssen-Bauer, I., Kalstad, J.K., Nellemann, C., Oskal, N., Reinert, E., Storeheier, P.V., Turi, J.M., 2005. Climate Change in the Context of Multiple Stressors and Resilience Arctic. Arctic Climate Impact Assessment (pp. 945–988). Cambridge University Press, s. 1–1042. ISBN:10052186509. /http://www.acia.uaf.edu/pages/ scientific.html S.
Related URLs:
  Keywords: Klimaendring; Reduksjon, Finnmark, Reindrift, Rein, Samisk, Tradisjonell viten, Nomadisk, Transhumance, Sårbarhet
  Subjects: Peoples, Cultures and Societies > Indigenous Peoples
  Peoples, Cultures and Societies > Local Communities
  Organizations: International Centre for Reindeer Husbandry (ICR)
  Date Deposited: 02 Jul 2009 10:10
  URI: http://library.arcticportal.org/id/eprint/619

  Actions (login required)

  View Item View Item